วิธีการจองรถเช่า

วิธีการจองรถเช่า

 1. โทรจองรถได้ตั้งแต่ 7.00 - 23.00 น.
 2. เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
 3. แจ้ง วัน เวลา สถานที่ ที่จะรับและคืนรถ
 4. โอนเงินจอง โอนเสร็จแจ้งการโอนเงิน
 5. เจ้าหน้าที่ส่งรถให้ท่าน ตามวันและเวลา ที่จอง พร้อมชำระเงินค่าเช่า
 6. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน
 7. ลูกค้าคืนรถ ตามวันและเวลาที่กำหนด
 8. การนับระยะเวลาในการเช่าและการส่งรถคืน พร้อมเงินประกัน
เงื่อนไขการเช่ารถ

เงื่อนไขการเช่ารถ

คุณสมบัติของผู้เช่าและผู้ขับขี่
 1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่ขาดอายุ
 3. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ถ้าผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ประกันจะไม่คุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด)
ขั้นตอนการจองและเช่ารถ
 1. เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
 2. แจ้ง วัน เวลา สถานที่รับและคืนรถ
 3. ทำการสรุปการจองผ่าน LINE
 4. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน
การนับระยะเวลาในการเช่าและการส่งรถคืน
 1. เช่าเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาทำสัญญา
 2. กรณีส่งรถคืนเกินเวลาที่กำหนด ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงที่สองคิดค่าเสียเวลา เป็นชั่วโมงละ 100 บาท แต่จะต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้า 1 วัน และจะสามารถเช่าต่อได้ในกรณีที่รถคันที่เช่าไม่มีจองเท่านั้น
 3. หากคืนรถเกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วันเต็ม
 4. ผู้เช่าจะต้องส่งรถคันที่เช่าด้วยตัวเอง ในวัน เวลา และ สถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
กรณีการเกิดอุบัติเหตุ และ การผิดสัญญา
 1. ค่าเช่ารถ ได้รวมค่าประกันภัยชั้นหนึ่งไว้ด้วยแล้ว
 2. กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่า ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 2,000- 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ
ขั้นตอนการรับและคืนรถ
 1. ผู้เช่ารับรถ จะต้องตรวจสอบสภาพความเสียรอบๆรถว่ามีหรือไม่ และตรวจสอบน้ำมันจะต้องเต็มถังเสมอ
 2. จ่ายค่าเช่าส่วนที่เหลือพร้อมเงินประกัน (เงินประกันจะได้คืนตอนคืนรถ)
 3. ผู้เช่าจะต้องส่งรถคืนภายในเวลาและสถานที่ ที่ระบุตามสัญญาเช่าเท่านั้น
 4. ผู้เช่าจะต้องตรวจทรัพย์สินก่อนส่งมอบรถ
น้ำมันเชื้อเพลิง 
 1. ผู้เช่ารับรถ ทางร้านจะเติมน้ำมันให้เต็มถัง ผู้เช่าคืนรถจะต้องคืนน้ำมันเต็มถัง
 2. หากผู้เช่าคืนรถ ระดับน้ำมันไม่เต็มถัง ต้องจ่ายชดเชยค่าราคาน้ำมันที่ขาดไปนั้นให้แก่ผู้เช่าตามจำนวน
การให้บริการนอกสถานที่
 • กรณีลืมกุญแจ ยางแตก หรือ ยางแบน เป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้เช่า ทางร้านจะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป
*หมายเหตุ การจองรถจะ confirm ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งเอกสารตามที่กำหนด 
เงื่อนไขการเช่ารถเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนดเท่านั้น
เอกสาร/หลักฐาน

เอกสาร/หลักฐาน

เอกสารสำหรับเช่ารถ
 1.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริง
 2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
 3. ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ (เวลาจอง)
 4. PASSPORT สำหรับชาวต่างชาติ
*บัตรประจำตัว และ ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง ต้องแสดงให้ตรวจดูขณะทำสัญญาเช่ารถ*

HONDA Mobilio (เกียร์ออโต้) คุ้มสุดๆ


ระบบเกียร์ : อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง :  6 - 7  คน
ประเภท :  SUV 5 ประตู
  
บริการ รับ - ส่ง
สนามบิน ฟรี !!!

ราคา ( เริ่มต้น ) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น


เริ่มต้น 1,400 บาท/วัน

Toyota Yaris Ativ รถเช่ายอดนิยม


ระบบเกียร์ อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง : 4 - 5  คน
ประเภท รถเก๋ง 4 ประตู
บริการ : รับ - ส่ง 
สนามบิน ฟรี !!!

ราคา ( เริ่มต้น ) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น


เริ่มต้น 750 บาท/วัน

TOYOTA VIOS 2015 SALE 20%


ระบบเกียร์ : อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง : 4 - 5  คน
ประเภท รถเก๋ง 4 ประตู
บริการ : รับ - ส่ง 
สนามบิน ฟรี !!!

ราคา ( เริ่มต้น ) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น


เริ่มต้น 750 บาท/วัน

HYUNDAI H1 (เกียร์ออโต้)


ระบบเกียร์ : อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง :  8 - 9  คน
ประเภท :  รถตู้/VAN
  
บริการ รับ - ส่ง
สนามบิน ฟรี !!!

ราคา ( เริ่มต้น ) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น


เริ่มต้น 2,200 บาท/วัน