วิธีการจองรถเช่า

วิธีการจองรถเช่า

 1. โทรจองรถได้ตั้งแต่ 7.00 - 21.00 น.
 2. เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
 3. แจ้ง วัน เวลา สถานที่ ที่จะรับและคืนรถ
 4. ส่งเอกสารการจอง สรุปคิวยืนยันการจองนัด วัน/เวลารับรถ - คืนรถ และราคาการเช่ารถผ่านทาง LINE
 5. เจ้าหน้าที่ส่งรถให้ท่าน ตามวันและเวลา ที่จอง พร้อมชำระเงินค่าเช่า
 6. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน
 7. ลูกค้าคืนรถ ตามวันและเวลาที่กำหนด
 8. การนับระยะเวลาในการเช่าและการส่งรถคืน พร้อมเงินประกัน
เงื่อนไขการเช่ารถ

เงื่อนไขการเช่ารถ

คุณสมบัติของผู้เช่าและผู้ขับขี่
 1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรือมีใบขับขี่รถยนต์)
 2. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่ขาดอายุการใช้งาน
 3. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ถ้าผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ประกันจะไม่คุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด)
ขั้นตอนการจองและเช่ารถ
 1. เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
 2. แจ้ง วัน เวลา สถานที่รับและคืนรถ
 3. ทำการสรุปการจองผ่าน LINE
 4. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน
การนับระยะเวลาในการเช่าและการส่งรถคืน
 1. เช่าเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาทำสัญญา
 2. กรณีส่งรถคืนเกินเวลาที่กำหนด ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงที่สองคิดค่าเสียเวลา เป็นชั่วโมงละ 100 บาท แต่จะต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้า 1 วัน และจะสามารถเช่าต่อได้ในกรณีที่รถคันที่เช่าไม่มีจองเท่านั้น
 3. หากคืนรถเกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วันเต็ม
 4. ผู้เช่าจะต้องส่งรถคันที่เช่าด้วยตัวเอง ในวัน เวลา และ สถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
กรณีการเกิดอุบัติเหตุ และ การผิดสัญญา
 1. ค่าเช่ารถ ได้รวมค่าประกันภัยชั้นหนึ่งไว้ด้วยแล้ว
 2. กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่า ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 2,000- 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ
ขั้นตอนการรับและคืนรถ
 1. ผู้เช่ารับรถ จะต้องตรวจสอบสภาพความเสียรอบๆรถว่ามีหรือไม่ และตรวจสอบน้ำมันจะต้องเต็มถังเสมอ
 2. จ่ายค่าเช่าส่วนที่เหลือพร้อมเงินประกัน (เงินประกันจะได้คืนตอนคืนรถ)
 3. ผู้เช่าจะต้องส่งรถคืนภายในเวลาและสถานที่ ที่ระบุตามสัญญาเช่าเท่านั้น
 4. ผู้เช่าจะต้องตรวจทรัพย์สินก่อนส่งมอบรถ
น้ำมันเชื้อเพลิง 
 1. ผู้เช่ารับรถ ทางร้านจะเติมน้ำมันให้เต็มถัง ผู้เช่าคืนรถจะต้องคืนน้ำมันเต็มถัง
 2. หากผู้เช่าคืนรถ ระดับน้ำมันไม่เต็มถัง ต้องจ่ายชดเชยค่าราคาน้ำมันที่ขาดไปนั้นให้แก่ผู้เช่าตามจำนวน
การให้บริการนอกสถานที่
 • กรณีลืมกุญแจ ยางแตก หรือ ยางแบน เป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้เช่า ทางร้านจะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป
*หมายเหตุ การจองรถจะ confirm ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งเอกสารตามที่กำหนด 
เงื่อนไขการเช่ารถเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนดเท่านั้น 
เอกสาร/หลักฐาน

เอกสาร/หลักฐาน

เอกสารสำหรับเช่ารถ
 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
 2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ตัวจริง)
 3. ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ (เวลาจอง)
 4. PASSPORT (สำหรับชาวต่างชาติ)
***บัตรประจำตัว และ ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องแสดงเอกสารตัวจริงให้ตรวจสอบดูขณะทำสัญญาเช่ารถ ณ.วันรับรถ

Mazda 2 รถเช่ายอดนิยม


ระบบเกียร์ อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง : 4 - 5  คน
ประเภท รถเก๋ง 5 ประตู
บริการ : รับ - ส่ง 
สนามบิน ฟรี !!!

ราคา ( เริ่มต้น ) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น


เริ่มต้น 800 บาท/วัน

NISSAN MARCH SALE 20%


ระบบเกียร์ อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง : 4 - 5  คน
ประเภท รถเก๋ง 5 ประตู
บริการ : รับ - ส่ง 
สนามบิน ฟรี !!! 

ราคา ( เริ่มต้น ) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น


เริ่มต้น 700 บาท/วัน

HYUNDAI H1 (เกียร์ออโต้)


ระบบเกียร์ : อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง :  8 - 9  คน
ประเภท :  รถตู้/VAN
  
บริการ รับ - ส่ง
สนามบิน ฟรี !!!

ราคา ( เริ่มต้น ) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น


เริ่มต้น 2,200 บาท/วัน

HONDA Accords 2016 (เกียร์ออโต้)


ระบบเกียร์ : อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง :  4 - 6  คน
ประเภท : รถเก๋ง 4 ประตู
  
บริการ รับ - ส่ง
สนามบิน ฟรี !!!


เริ่มต้น 1,800 บาท/วัน